Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál


Projekt Hasík ve 2. a 6. ročníku
I v letošním školním roce nás navštívili hasiči z Bruntálu, kteří seznámili žáky druhého a šestého ročníku se základními pravidly požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žáci odpovídali na různé otázky, které souvisely s tématem požární ochrany, měli možnost prohlédnout si hasičský oblek, potěžkat dýchací přístroj či nasadit si přilbu s ochranným štítem. Za přednášku děkujeme, myslím si, že byla přínosná!

Náplň přednášky:

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je “dobrý” a který oheň je “zlý” (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a “hra” s nimi
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

Více se můžete dozvědět také na www.hasik.cz