ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Dětská práva ve 4. ročníku

V rámci aktivit vedoucích k získání titulu Světová škola, se děti ve 4. ročníku zaobíraly právy dětí, a to v den, na který připadlo 25. výročí podepsání Úmluvy o dětských právech. Nejdříve ve skupinkách pomocí myšlenkových map přemýšlely, jaká práva vůbec mají. Pak se v prezentaci a výkladu s otázkami seznámily s desítkou základních dětských práv. Věnovaly se jim také na pracovním listu, pracovaly s obrázky, nakonec doplnily své myšlenkové mapy o nově získané informace, vytvořily shrnující pětilístek o právech a jedno z vybraných práv výtvarně zpracovaly. Děty byly velmi aktivní a hodně si toho zapamatovaly.