Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Provoz ŠD v minulých letech

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2022: Školní družina bude uzavřená od 1. 7. 2022 – do 1.9. 2022, mimo týden, kdy ve školní družině od 27. 7. – do 29. 7. 2022 bude otevřen provoz pro přihlášené děti na hravý týden ve školní družině.

UPOZORNĚNÍ: Ředitelství ZŠ a MŠ Jindřichov sděluje, že během pololetních prázdnin 4. 2. 2022 a také jarních prázdnin od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022 bude školní družina uzavřena pro malý počet dětí. VYHLÁŠKA MŠ č.74/2005 SB

Od 4. 1. 2022 bude školní družina v provozu pro žáky 1. – 5. ročníku od 6.30 do 16.15 hod.

UPOZORNĚNÍ: Ředitelství ZŠ a MŠ Jindřichov sděluje, že během vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude školní družina uzavřena pro malý počet dětí. VYHLÁŠKA MŠ č.74/2005 SB

Opatření MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Od 1.11.2021 bude činnost ŠD jen pro 1. 2.a 3.ročník. Provoz ŠD bude stejný 6,00-7,30 a 11,00-16,15hodin.

Úplata za ŠD je pro školní rok 2021/2022 stanovena ve výši 50,- Kč / měsíčně. Z důvodu účetních operací plaťte na účet školy 166870137/0300, VS : 222, do poznámky napsat: „školné ŠD, příjmení a jméno dítěte“. Za 1. pololetí k 30. 11.2021 částku 250,-Kč a k 31. 5. 2022 částku 250,- Kč.

Provoz školní družiny v roce 2021/2022 byl změněn. Ranní družina od 6:00 do 7:30 a odpolední družina od 11:15 do 16:15.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Od 17. 5. 2021 bude školní družina v provozu pro žáky 1. – 5. ročníku od 6.30 do 15.00 hod.

8. 4. 2021 – obnovení provozu ŠD od 12. 4. 2021
Školní družina bude v provozu pro žáky 1. – 3. ročníku od 6.30 hod. do 15.00 hod.

26. 2. 2021 – oznámení rodičům – uzavření provozu ZŠ a MŠ Jindřichov:

19. 2. 2021 – Uzavření ŠD zřizovatelem

OZNÁMENÍ – Z důvodu Covid 19 je omezen vstup do budovy školy. Prosíme rodiče, aby platbu školného za ŠD hradili na účet školy 166870137/0300 VS: 222. Částka 50,-kč. Do poznámky napsat: „ Školné ŠD včetně příjmení a jména dítěte“ Děkuji za pochopení ved. vychovatelka Vopelková

UPOZORNĚNÍ – Ředitelství ZŠ a MŠ Jindřichov sděluje, že během pololetních prázdnin 29.1.2021 a během jarních prázdnin 1.2.-5.1.2021 bude školní družina uzavřená pro malý počet dětí. VYHLÁŠKA MŠ č.74/2005 SB.

Provoz školní družiny od 26. 1. 2021 – ŠD otevřená pro žáky 1. a 2. ročníku od 6.30hod. do 15.30hod.
Provoz školní družiny od 18. 11. 2020
ŠD otevřena pro žáky 1. a 2. ročníku od 6.30hod. do 15.00 hod.

Provoz školní družiny od 1.9.2020

Školní družina bude fungovat v úterý 1. 9. 2020 od 6:00 do 13:30 (odjezd autobusů). Od středy 2. 9. 2020 bude školní družina pracovat v běžném režimu, a to: ranní družina od 6:00 do 7:40odpolední družina od 11:15 do 16:00

ŠD otevřena od 6:00 – 16:00 hodin.

Informace o přijetí žáků do ŠD.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2020/2021:

  • ranní družina 6:00 – 7:30 hodin (mohou využít všechny děti)
  • odpolední družina 11:15 – 16:00 hodin
  • doprovod dětí k autobusovému spoji
  • snížená platba školného pro děti, které mají v přihlášce docházku do ŠD jen v některých dnech
  • ve výjimečných případech rodiče mohou podat žádost o úlevu z platby školného u ředitelky školy
  • Telefonní číslo 554 652 294, mobil 736 284 061 (Vopelková)

Informace k provozu a činnosti ŠD

V době mezi 13:30 a 15:00 hodinou probíhá výchovně vzdělávací a zájmová činnost, při které můžeme být mimo třídu ŠD i mimo budovu školy. Proto Vás prosíme, abyste v uvedenou dobu své děti vyzvedávali jen v nutných případech.

Stane – li se, že potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, sdělte nám prosím písemně datum a hodinu odchodu. Nestačí pouze zatelefonovat, Vámi podepsané sdělení je důležité k zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí.

Úplata za ŠD je stanovena ve výši 50,- Kč / měsíčně. Termín úhrady jsou stanoven do 15. dne v měsíci. Hradí se u vychovatelky školní družiny.

Děti potřebují s sebou do ŠD: oděv na zahradu (hřiště) + 10 Kč měsíčně na sirup (dodržování pitného režimu).

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelství školy oznamuje všem svěřeným dětem ve školní družině a jejich zákonným zástupcům, že děti nemohou svévolně opustit prostory, kde se mají zdržovat s pedagogem. Pokud k tomuto dojde, půjde o porušení školního řádu, a toto je pak důvodem ke zrušení docházky do školní družiny.

Přihlášku do školní družiny je možné vyzvednout u vedoucí vychovatelky.