Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Moje rodina v centrech aktivit – projektová výuka

Centra aktivit jsou místečka ve třídě, kde jsou připraveny úkoly, hry a činnosti tak, aby děti pracovaly samostatně dle zadáním ato bud´samy nebo v malých skupinkách. V naší třídě vyrostly koutky s roztodivnými názvy – např. ateliér, dramatizace, jazykové hry a podobně. Ve všech na děti čekaly úkoly, v nichž se v různým podobách dozvěděly něco o rodině a toto téma rozvíjely. V jazykových hrách tvořili pexesové dvojice s rodinnými vztahy, ve čtecím centru pracovali s textem o rodině, v matematickém centru platili nákupy a vypočítávali cenu potravin.

V ateliéru skládali rodokmen a mylovali svůj rodinný erb, ve kterém měli znázornit to, čím je jejcih rodina typická, zajímavá nebo co nejraději jako rodina dělají. V posledním centru děti nacvičovaly scénky z rodinného života podle toho, jako situaci si vylosovali. Tady si rozdělili role dětí a rodičů a zjistili, že zvládnout neposlušná dítka není vůbec jednoduché.

Po každé aktivitě si do hodnotícího listu zaznamenali, jak se jim dařilo a mohli toto hodnocení doplnit i o komentář. Pak si vybrali pracovní list na domácí úkol podle toho, jakého člena rodiny chtěli vyzpovídat do zvídavého dotazníku. Ten totiž museli opravdu udělat doma s rodiči nebo prarodiči.

Děti pracovaly samostatně v malých skupinkách, kde se učily řídit se jen psaným zadáním práce, spolupracovat, vzájemně si kontrolovat práci a organizovat si jak čas, tak sled činností. Do aktivit se tak zakously, že pracovaly zcela dobrovolně i přes přestávku.