Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Celý měsíc probíhalo ve 3. třídě projektové vyučování, ve kterém se žáci naučili mnoho nového a zajímavého o obci, ve které buď bydlí, nebo chodí do školy. Součástí byla například návštěva pana starosty přímo na obecním úřadu nebo prohlídka expozice sice malého, ale o to zajímavějšího obecního muzea.

Vytvářeli jsme myšlenkovou mapu, tvořili pětilístek, četli jsme pověsti, chystali jsme si otázky pro pana starostu, nebo jsme mu napsali, co se nám v obci líbí a co ne. Aktivit byla spousta.

Na závěr celého projektu musel každý žák vytvořit plakát o té obci, ve které bydlí. Ti dojíždějící to měli o to těžší, že o jejich obci jsme si ve škole nepovídali. Ale byli tolik šikovní, že si samostatně zašli na obecní úřady a vyprosili si nějaké materiály či vtisknutí obrázků. Pro tak malé žáčky třeťáčky to byla velká věc. Všichni starostové taky nechali pěkně pozdravovat paní učitelku a darovali jí o svých obcích i nějaké publikace.

Výrobou plakátu to ale všechno nekončilo. Všichni si plakát museli před celou třídou odprezentovat, říct, co si zapamatovali, nebo co mají na plakátu zajímavého. Někteří se poradili s paní učitelkou, jiným stačilo jen trošičku napovědět, o čem by mohli hovořit, ale všichni svou prezentaci zvládli, dokonce i tak, že dostali od paní učitelky pochvalu.

Všechny plakáty jsme pak vyvěsili na školních chodbách v 1. patře, aby se všichni mohli na naše dílka podívat.