Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zahajovací schůzka MŠ

Ve středu 12. září proběhla zahajovací schůzka s rodiči dětí MŠ.
Představila se zde nová ředitelka školy Mgr. Zlata Steuerová, která předala informace k organizaci školy a seznámila s některými záměry v činnosti základní školy i školní družiny. Upozornila na některá ustanovení školního řádu a povinnost rodičů seznámit se s dokumentem, který upravuje práva a povinnosti rodičů i školy. Rodiče se v diskuzi obraceli na ředitelku se svými dotazy. Na schůzce byl odsouhlasen příspěvek 10,- Kč měsíčně na pitný režim dětí. Školní řád i zápis z této schůzky je k dispozici na nástěnkách v obou odděleních.