Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mezinárodní den překladatelů – 30. září

Také rádi čtete?

Pokud ano, máte raději knížky českých autorů, nebo díla zahraniční?

Jestliže Vaše odpověď směřovala k druhé možnosti, pak s největší pravděpodobností většina z čtenářů tzv. „sáhne“ nikoliv po originálu, ale po jeho překladu do své mateřštiny.

Málokdo si však uvědomuje, jakou cestu musela daná knížka absolvovat, aby se do jeho rukou dostala v kvalitní překladatelské podobě, jež může původnímu textu směle konkurovat.

Obdiv patří překladatelům, kteří se rozhodli tuto náročnou profesi přijmout za vlastní – především díky nim si můžeme přečíst knihy v podstatě z jakéhokoliv koutu světa.

Děkujeme.

Svatý Jeroným ve své pracovně

Mezinárodní den překladu (ve střední Evropě označován také jako Mezinárodní den překladatelů) je mezinárodně uznávaný významný slavený 30. září, ve svátek svatého Jeronýma, patrona překladatelů. Mezinárodní federace překladatelů (FIT), založená roku 1953, vyhlásila Mezinárodní den překladu (International Translation Day, Journée mondiale de la traduction) v roce 1991 k propagaci významu překladatelské profese po celém světě. V roce 2017 přijala Mezinárodní den překladu také OSN.

p. uč. Lozertová