Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Kde jinde začít, než u sebe, aneb DOMÁCÍ EKOLOGIE

„Pěšky nebo na kole přiblížím se ke škole“… tak zněl název komunitní akce, kterou jsme připravovali pro širokou veřejnost. My jsme samozřejmě tuto akci podpořili svým přičiněním. Tentokráte však v duchu aktivit podporujících rozvoj digitální gramotnosti.

Začali jsme pátráním po heslech. Měli jsme za úkol pohybovat se po třídě a skenovat QR kódy a tím získat potřebná hesla a s nimi spojené stručné myšlenky, které jsme si zapisovali do sešitu.

Druhým naším úkolem bylo nasbíraná hesla vepsat do tvaru písmene, které nám bylo přiděleno. To jsme zařídili pomocí aplikace wordart.com, dropovali jsme svou práci, která byla následně vytištěna.

Když jsme měli vytištěna všechna písmena, dali jsme hlavy dohromady a pátrali jsme po tom, co se dá z jednotlivých písmen poskládat.

Netrvalo dlouho a heslo „domácí ekologie“ bylo na světě. Tím jsme se vlastně mohli vrátit na začátek a připomenout si hesla, která jsme zprvu hledali, abychom se dostali k tomu, proč se vlastně chystáme jezdit do školy na kole, či chodit pěšky – chtěli bychom snížit uhlíkovou stopu. A kde jinde začít než u sebe, že ano?!