Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

UKLIĎME TO SPOLEČNĚ

Všechny třídy se zapojily do sběru odpadků poblíž naší školy. A nalezených pokladů rozhodně nebylo málo! Někteří dokonce rozpoznali původ odložených PET lahví a obalů od sladkostí zakoupených v místních obchodech. A nejen to! Pneumatika, v níž bylo vystříleno nespočet broků, igelitové pytle, láhve od alkoholu. Bohužel i obaly ze svíček za hřbitovní zdí nejsou ojedinělým jevem. Někteří z žáků plánovali úklid i v odpoledních hodinách, za což jim patří velké DÍKY. Kéž by celá akce měla dopad nejen na žáky naší školy.