Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektové vyučování 3. ročník STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Pomocí projektu „STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“ si žáci 3. ročníku zdokonalovali pracovní a výtvarné dovednosti. Seznamovali se s typickými postavami z doby bájného vypravování starců. Přicházeli na to, co je na pověsti pravda a co jenom bájení. Prožili na vlastní kůži atmosféru stěhování národů. Uvědomili si, co pro lidi znamená spolupráce, domluva mezi jednotlivci, pomoc jeden druhému. V rámci projektu se seznámili s jednotlivými pověstmi, se způsoby a zvyky v životě starých Slovanů.  Většina žáků byla po určený čas aktivní a k jednotlivým úkolům přistupovala s nadšením a ochotou. Vrcholem jejich snažení byl vnik tištěné knížečky s vlastnoručními ilustracemi postav ze starých pověstí do osobního portfolia. Projekt žákům zpříjemnil čas strávený „Nad úsvitem našich dějin“ a jako odměnu za dobře vykonanou práci každý z žáků dostal omalovánku Hrdinové starých pověstí českých a sladkou odměnu.

smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart


smart