Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zápis do 1. ročníku

V důsledku neuspokojivé situace v ČR proběhne i letos zápis do 1. ročníku pouze bez osobní účasti dětí. Na plakátu najdete všechny potřebné informace o tom, kde a kdy si vyzvednete formuláře nutné k zapsání vašeho dítěte k povinné školní docházce do Základní školy v Jindřichově. Stejně se i dozvíte kdy a kde máte již vyplněné formuláře odevzdat.
V obálce s formuláři bude také přiložen volný papír, na který vaše dítě namaluje pastelkami sebe nebo svou rodinu.

K zápisu je potřeba doložit kopii rodného listu. Rodiče dětí, které navštěvují naše mateřské školy, toto řešit nemusí, kopii si vezmeme ze spisu MŠ. Rodiče dětí z jiných MŠ nebo ty, které školku nenavštěvují, přiloží do obálky kopii rodného listu, nebo jim ho ve škole okopírujeme sami.

Rodiče dětí, které mají doporučený odklad povinné školní docházky, vloží do obálky také vyjádření dvou odborníků – z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálního poradenského centra + vyjádření dětského lékaře.

Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, musí znovu formuláře vyplnit a odevzdat.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na výchovnou poradkyni
Mgr. Alenu Grossovou:
mail: grossova@zsjindrichov.cz
tel: 725360428