Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

6P – aneb PROSBA o POMOC PŘI PLNĚNÍ PODMÍNEK PROJEKTU

Už od loňského roku plánujeme uspořádání projektu a komunitní akce na téma Dětská práce. Bohužel nám epidemiologická situace toto nedovolila ani na jaře, ani na podzim a teď už nám pomyslné stopky odpočítávají konec projektu. Protože nás nic nezastaví, zredukovali jsme a upravili naše nápady do online podoby. Uvědomujeme si, že děti i rodiče mají v současné distanční výuce plné ruce práce, a proto jsme se zaměřili pouze na několik drobných úkolů a prosíme vás tedy o spolupráci při jejich naplnění.

Základem projektu měla být výstava fotografií a tématikou dětské práce ve světě. Tuto výstavu jsme pro vás nafotili, takže si ji můžete v klidu prohlédnout a zodpovědět nám 2 otázky:

  1. Ve kterém státě je podle vás dětská práce nejnáročnější a proč si to myslíte?
  2. Jaké negativní dopady má dětská práce na vývoj dětí (jak to ovlivňuje jejich život).

Bylo by skvělé, kdyby si fotky prohlédly děti společně se svými rodiči, prodiskutovali to spolu a své odpovědi jakýmkoli způsobem vyjádřili, např. textem, obrázkem, básní, fotkou, scénkou natočenou na telefon… Inciativě a kreativitě žádné meze neklademe. Prosíme o zaslání vašich jistě unikátních a fantastických výtvorů na mail, messeneger, whatsApp, Bakalář nebo jakýmkoli jiným způsobem (poštovním holubem :)) na adresy p. učitelek Aleny Grossové a Barbory Halířové.

Moc vám předem děkujeme za vaší vstřícnost a pomoc!!! Bez vás bychom podmínky projektu nesplnili.