Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně – třídnické hodiny

Vážení rodiče,
od 8. června 2020 budou probíhat třídnické hodiny žáků 2. stupně. Tyto hodiny jsou dobrovolné. Distanční výuka bude probíhat i nadále.

Od 8. 6. budou třídnické hodiny probíhat v tomto harmonogramu:

Pondělí – 6. ročník

Úterý – 7. ročník

Středa – 9. ročník

Čtvrtek – 8. ročník

Třídnické hodiny budou probíhat vždy od 9:15 do 11:15 hod.

Aby žáci mohli nastoupit k třídnickým hodinám, je třeba nahlásit se třídnímu učiteli, odevzdat vyplněný dotazník a vyplněné čestné prohlášení. Vše naleznete zde:

Budeme se na vás těšit 🙂