Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V DIVADLE LOUTEK I V MUZEU

V pátek 14. února navštívili 6. a 7. ročník Ostravu. Sešli jsme se na nádraží už v časných ranních hodinách, cestu vlakem jsme do Ostravy zvládli bez problému:) a hned z nádraží jsme se vydali směr Masarykovo náměstí, na němž se nachází ostravské muzeum a hned poblíž něj i Divadlo loutek. Ani cestou na náměstí jsme však nezaháleli a všímali si zajímavostí kolem nás. Naší pozornosti neunikly např. měděné cedulky vsazené do chodníků u některých z domů, na nichž jsou informace o židovských rodinách, které v nich bydlely a byly odvlečeny do koncentračních táborů, např. v Treblince nebo Osvětimi, a už se nevrátily.

Po svačině nás už v 9 ráno čekali úplně jako první návštěvníky v muzeu. Ujala se nás paní průvodkyně, která se nám po celou dobu věnovala. V muzeu jsme navštívili několik výstav – především nás zajímala ta o pohádkách bratří Grimmů, o nichž se v literatuře právě šesťáci i sedmáci nedávno učili. Žáci museli zodpověďět i pár pohádkových otázek a zhlédli jsme i pohádku poskládanou z diapozitivů používaných dříve v tzv. dataprojektoru – pro účely výstavy už však byla Perníková chaloupka převedena do digitální podoby.

Dále jsme mohli vidět i pravěké zkameněliny, různé druhy nerostů a minerálů, museli jsme najít čedič, viděli jsme dokonce i pravý mamutí kel, expozici o naší přírodě i putovní výstavu o historii slavných igračků, na závěr nám byl ukázán i velmi vzácný ručně vyráběný orloj.

Z oken muzea byl navíc nejlepší výhled i na právě probíhající archeologický výzkum, při němž jsme mohli vidět jedinečné nálezy, např. odkrytou starodávnou studnu a základy různých domů a zblízka sledovat i práci archeologů přímo naživo.

Poté jsme se přemístili do nedalekého Divadla loutek, kde nejen pro nás, ale i pro další školy bylo připraveno představení o životě Jan Amose Komenského. Představení mělo úspěch, hráli herci, nikoliv loutky, nejvíce zaujalo velmi neotřelé zpracování životopisu této slavné osobnosti našich dějin, které bylo plné interakce. Zábavnou a vtipnou formou se žáci seznámili s ne vždy kladnou realitou a událostmi, které Komenského, jeho rodinu i jeho tvorbu provázely.

Během našeho celodenního výletu jsme se dozvěděli mnoho nového i zajímavého a unaveni a v pořádku jsme se navrátili domů:).