Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Integrovaný blok ve 3. ročníku- Staré pověsti české

Pomocí projektu „STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“ si žáci 3. ročníku zdokonalovali pracovní a výtvarné dovednosti. Seznamovali se s typickými postavami z doby bájného vypravování starců. Přicházeli na to, co je na pověsti pravda a co jenom bájení. Prožili na vlastní kůži atmosféru stěhování národů. Uvědomili si, co pro lidi znamená spolupráce, domluva mezi jednotlivci, pomoc jeden druhému. V rámci projektu se seznámili s jednotlivými pověstmi, se  způsoby a zvyky v životě starých Slovanů.  Většina žáků byla po určený čas aktivní a k jednotlivým úkolům přistupovala s nadšením a ochotou. Projekt žákům zpříjemnil čas strávený „Nad úsvitem našich dějin“ a jako odměnu za dobře vykonanou práci každý s žáků dostal omalovánku Hrdinové starých pověstí českých.