Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity připravuje projekt se
zaměřením na žáky s problémovým chováním. V této souvislosti
si pro školy připravila krátký dotazník, který je třeba vyplnit do 15.11.2019.

Předkládaný dotazník plní funkci průzkumu zájmu pedagogické veřejnosti a je na téma Problémové chování žáků
Realizace projektu je plánována na léta 2020-2022 s tím, že jednotlivá
témata budou nabízena postupně.