Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Budou z nás záchranáři

Protože jsme v přírodovědě pro 5. ročník probírali dýchací soustavu a s ní související poskytování první pomoci, poprosili jsme speciálně vyškolenou paní učitelku Halířovou, aby nám předvedla, jak se to správně dělá. Přinesla s sebou Anduláka a také model těla s vnitřními orgány, všechno nám předvedla a my jsme si to všichni mohli vyzkoušet. Díky velké nemocnosti nás bylo jen 10, tak přišla řada opravdu na každého. Byla to teda pěkná dřina, ale získali jsme přesvědčení, že bychom mohl alespoň trošku pomoci při záchraně lidkého života. Zkusili jsme si také otočit člověka do stabilizované polohy a hmat sloužící pro vyproštění zraněného třeba z auta.