Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Voda nad zlato bylo heslo komunitní akce, která ve čtvrrtek 8. února završila naše celoměsíční úsilí v projektové výuce. Nedostatek vody ve světě i u nás, virtuální voda, způsoby šetření vodou v domácnostech, to byla témata letošnního projektu, který jsme pořádali v rámci projektů Global school a Světová škola, které fungují pod záštitou organizace Člověk v tísni. Ve všech třídách naší základní školy probíhaly projektové hodiny, ve kterých se děti učily, jak je voda důležitá, jak se i pro ně může stát luxusem, protože její nedostatek se dotýká i nás, kolik vody se spotřebuje při výrobě nejrůznějších výrobků, jak s vodou šetřit a také, jestli je lepší používat vodu kohoutkovou nebo balenou. Hovořily o tom, jaký je nedostatek pitné vody ve světě, jak africké děti a ženy stráví spoustu času nošením vody z velkých vzdáleností, aby zásobily celou rodinu vodou, která je často špinavá či znehodnocena viry a bakteriemi, které způsobují časté úmrtí nejen malých dětí.

Celé jejich snažení se pak projevilo na komunitní akci, kde pro návštěvníky byla připravena zajímavá stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet, jak daleko by byli ochotni zajít pro vodu, jak je těžké její nošení na hlavě, ve vodním baru ochutnali různé druhy vody a tipovali, z jakého zdroje pochází. Žáci dále návštěvníkům vysvětlili, co je to virtuální voda, jak mohou vodou šetřit v domácnostech a jaké jsou výhody a nevýhod kohoutkové nebo balené vody. Tělocvična doslova praskala ve švech a všichni návštěvníci si pochvalovali zajímavou náplň stanovišť a hezké výrobky, jejichž nákupem přispěli na konto UNICEF, kde výtěžek bude použit na nákup čistících tablet na vodu, které lidem a dětem v Afrických státech zaručí poživatelnou vodu k pití.