Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Voda nad zlato na prvním stupni

I žáci čtvrtého ročníku se zapojili do projektu Global School. Protože jeho téma letos zní “Voda nad zlato”, byla voda ústředním tématem dnešního dne v jejich třídě. Nejprve si žáci potrápili mozky při brainstomingu, když měli za úkol sepsat vše co je napadne, když se řekne slovo voda. A nápadů měli všichni velkou zásobu. Potom se čtvrťáci vrhli na krátký test, kde v hlavní roli byla otázka: Kolik asi doma spotřebujete vody? A u ní se všichni zamýšleli nad svými každodenními činostmi. Přemýšleli kolik vody spotřebují při spláchnutí toalety, při koupání ve vaně, při sprchování, při umývání rukou a podobně. Někteří se nestačili divit vlastním očím, když se dozvěděli správné odpovědi. Aby si trochu hlavičky odpočinuly, podívali se žáci na krátký film o vodě, o její cestě k nám do kohoutků než se vyčistí, o jejím koloběhu. Zjistili jsme jak to funguje všeobecně a popovídali jsme si jak to je s vodou u nás v Jindřichově. Voda nás neopouštěla ani nadále. Žáci se rozdělili do skupin. Každá skupina dostala část článku o problematice vody, sucha a žízně, který si pilně přečetli a nastudovali. Takto získané informace potom převyprávěli ostatním spolužákům. Na tuto aktivitu jsme navázali komiksem s obdobnou tematikou a žáci společně diskutovali a projevovali své názory. Celý náročný “vodní” den jsme zakončili stylově. Závěr patřil činosti s názvem “vodní hrátky”. Žáci ve skupinách dostali kartičky s výroky. Jejich úkolem bylo domluvit se na společném řešení, což někdy není snadná záležitost. Každá skupinka očíslovala výroky podle škály, kde 0 je odpovědná spotřeba a směrem k 10 roste plýtvání. Na konec jsme z jejich skupinového rozhodování sestavili společný žebříček, kde se na prvním místě, respektive na místě největší odpovědné spotřeby podle žáků čtvrtého ročníku umístil výrok: kupovat oblečení v secondhandu nebo nosit oděvy po starším sourozenci. Naopak na opačný konec, tedy největší plýtvání, umístili výrok: nechat protékat záchod nebo kapající kohoutek.

Téma voda nás bude provázet ještě dále, ale základní kámen novým informacím jsme jistě položili 🙂