Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Kašpar, Melichar a Baltazar, chcete-li Tři králové, zavítali na naši školu ve čtvrtek 11. ledna 2018. Každý z nás měl možnost za malou sladkou odměnu přispět do kasičky tradiční Tříkrálové sbírky, kterou na škole pořádáme již několik let. V letošním školním roce se nám však poprvé do rolí králů přihlásili tři chlapci (Denis Gaidoš, Jakub Dudík, Valentin Košňovský), kteří se při vstupu do tříd nestyděli a svými bujarými hlasy svůj příchod oznámili prostřednictvím prvních slov známé koledy „My tři králové jdeme k vám“.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Za Vaši podporu děkujeme.