Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Global School: virtuální voda

I letos se u nás na škole rozběhl dlouhodobý projekt Global School. Tento školní rok zní jeho motto: “Voda nad zlato.” Tento projekt nás bude provázet téměř všemi předměty a potkáme se s ním ve všech ročnících. Na druhém stupni jsme se o vodě již začali bavit v předmětech přírodovědného zaměření. Naše toulky po tématu voda jsme zahájili krátkým brainstormingem neboli bouří mozků, právě na téma voda. Žáci pracovali ve skupinkách a nápady spojené se slovem voda z nich padaly jako vodopády. Cílem našich hodin však bylo seznámit se s pojmem virtuální voda, což je voda, která není na první pohled vidět. Je to voda potřebná k vypěstování nebo k výrobě určitého výrobku. U některých výrobků může být obtížné přesně určit virtuální vodu. Ale už to, že víme o existenci virtuální vody, to nám umožňuje alespoň zhruba zjistit, kolik vody se skutečně spotřebovává na věci, které běžně kupujeme. Žáci měli před sebou nelehký úkol. Měli seřadit plodiny, případně výrobky podle virtuální vody a navíc měli odhadnout množství této vody potřebné k jejich vypěstování či výrobě. Některým se tento úkol dařilo plnit v celku s přehledem, jiní v tom docela plavali. Dokázali ve skupině diskutovat, argumentovat a své názory probírat. Ale na závěr bylo potřeba, abychom si v tom udělali jasno společně. Někteří byli až překvapeni kolik vody je potřeba, aby si uvařili jeden šálek čaje (30 litrů virtuální vody na 250 ml čaje). Aby si žáci ujasnili a upevnili co se o virtuální vodě naučili, ve skupinách vytvořili na toto téma tzv. pětilístek.