Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Beseda s policií o bezpečnosti

V pondělí 18. prosince proběhla v naší škole beseda s policií ČR. Děti si pod vedením policistky zopakovaly pravidla silničního provozu, připomněly si, jak se chovat v případě obecného i osobního ohrožení a dozvěděly se, co je náplní práce policistů. Připomněly si, jakým způsobem komunikovat na tísňových linkách 150, 155, 158 nebo 112. Nejvíce je však zaujala ukázka zbraní a vybavení. Velký úspěch slavily pouta, ze kterých se všichni, leč marně, snažili vymanit. V závěru besedy byli všichni upozorněni na možné nebezpečí při používání zábavní pyrotechniky. Děti byly nadšené a plné dojmů a jistě si s sebou odnesly i spoustu důležitých rad. Tímto děkujeme paní pprap. Janě Tomíčkové z obvodního oddělení Města Albrechtic.

(kb)