Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Výroba kondenzátoru v 9. ročníku

Výroba Kondenzátoru

Teorie:

Kondenzátor je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje.

Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou. Dielektrikum mezi deskami nedovolí, aby se částice s nábojem dostaly do kontaktu, a tím došlo vybití elektrických nábojů.

Kapacita kondenzátoru závisí na ploše jeho desek, vzájemné vzdálenosti desek mezi sebou a permitivitě e dielektrika mezi deskami:

Na desku kondenzátoru s kapacitou lze uložit elektrický náboj:

C U

kde je elektrické napětí mezi deskami kondenzátoru. Jednotkou kapacity v soustavě SI je farad.

Praktická část:

Žákovský kondenzátor

Kondenzátor je vyroben z PET folie a alobalu. Alobal je klasický potravinářský (28,5 cm široký). Na kondenzátor bylo potřeba  2 m. Dále je potřeba vhodná folie. Bylo slepeno 5 ks laminovací folie o tloušťce 0,1 mm, tj na délku 1 m. Alobalu byly použity 2 vrstvy na každou elektrodu kvůli snížení odporu. Alobal byl umístěn 2 cm od kraje folie. Aktivní plocha je přibližně 5000 cm2. vypočtená kapacita odpovídá hodnotě 2nF.

Ověření existence elektrického náboje jsme provedli nejprve vizuálně – elektrický výboj. A následně elektrický výboj zapálil směs par ethylalkoholu uzavřených v krabičce na film. Exploze byla doprovázena výrazným zvukovým efektem.