Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Poděkování za pomoc dětem

Jako každý rok jsme přispěli finanční částkou na konto organizace Unicef. Tentokrát to byl příspěvek jednorázový, který činil 2 817,-Kč a bude použit na pomoc dětem v extrémní chudobě. Za příspěvek nám organiizace Unicef vystavila certifikát, který jsme vylepili u hlavního vchodu do naší školy. I díky naší podpoře je svět lepším místem pro děti. Na tuto finanční částku se složili všichni žáci i zaměstnanci naší školy.

Peníze z fondu Unicef opravdu pomáhají:

  • počet podvyživených dětí klesl o 41%
  • do školy může chodit o 46 milionů více dětí
  • počet lidí pod hranicí chudoby se snížil o 900 milionů
  • pátých narozenin se dožije o polovinu více dětí
  • 2, 6 miliardy lidí nemusí být zdravotně závadnou vodu
  • dětská obrna je takřka vymýcena

Uložit