Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jsme na jedné lodi – takto znělo téma letošního Týdne globálního rozvojového vzdělávání, kterého jsme se zúčastnili díky zapojení do mezinárodního projektu Global schools. Námětem našeho jednodenního projektu byli uprchlíci – záležitost, o které všichni alespoň něco málo slyšeli. Nechtěli jsme dětem vštěpovat, zda jsou uprchlíci dobří či špatní, nechtěli jsme posuzovat, zda znamenají nějaké nebezpečí nebo ne. Chtěli jsme díky projektu dětem představit země, ze kterých uprchlíci utíkají a nastínit důvody, které pro emigraci mají. Zhlédli jsme dva filmy o problematice emigrace, psali jsme dopis jedné z postav těchto filmů metodou volného psaní. Četli jsme příběhy různých uprchlíků z různých období dějin a snažili jsme se vyvodit z textu důvod jejich útěku. Pak jsme prezentovali plakáty o jednotlivých státech, pokusili jsme se formou brainstormingu zjistit, co považujeme za věci nezbytné pro život. Pokusili jsme se vybrat 5 věcí, které bychom si vzali s sebou, kdybychom měli náhle a na neurčitou dobu opustit svůj domov. Celý den završila společná výtvarná tvorba velkého plakátu lodi s lidmi různých národností, na jehož výrobě se podílely úplně všechny děti.

Děti po celou dobu vyjadřovaly své názory a myšlenky, projevovaly empatii, ptaly se na věci, které je zajímaly nebo jim nebyly jasné. Vytvářely si tak vlastní pohled na věc, vlastní názor na toto kontroverzní téma. A pochopily nejdůležitější věc: Všichni jsme jen lidé na jedné lodi.

DSCN4400 DSCN4404 IMGP7110 IMGP7138 IMGP7140 IMGP7144 IMGP7148 IMGP7169 IMGP7174 IMGP7186 IMGP7197 IMGP7204 IMGP7208 IMGP7211 IMGP7213 IMGP7219 IMGP7236 IMGP7239 IMGP7241 IMGP7249 IMGP7257 IMGP7263