Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

“Nemluvím, stejně mě neposlouchají”

Naši žáci se v hodinách pracovních činností a světa práce zúčastnili projektu “Nemluvím, stejně mě neposlouchají”, který má zvýšit povědomí dětí o jejich právech. Tento projekt vznikl v  rámci kampaně “Právo na dětství”, kterou realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V průběhu vyučovací hodiny jsme si připomněli, jaká práva vůbec máme. Vyjádřili jsme vlastní názor a vyslechli jsme si Lukášův příběh, který nás v mnohém zaujal, překvapil a ohromil. Na závěr jsme sedli k počítačům a vyplnili kvíz.

Chcete-li se o dětských právech dozvědět více, pak můžete navštívit webové stránky http://akceproskoly.pravonadetstvi.cz/