Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Stůj! Pozor! Červená!

Stůj! Pozor! Červená!
Dnes si žáci 1.a 2.ročníku procvičili dopravní předpisy. V zábavném dopoledni s tématickým zaměřením na dopravní výchovu se seznámili a upevnili si některá základní pravidla silničního provozu. Děti se naučily poznávat některé dopravní značky a v praktické části přímo na dopravním hřišti se učily chovat podle tohoto značení. S přípravou dopravního hřiště nám pomohl pan Petr Drgáč , který jako odborník dětem vysvětlil chování na vozovce a také názorně předvedl některá úskalí.