Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

NAJDI SI SVOU KEŠKU

Ve středu dne 23. září 2015 v Městských sadech v Opavě se konala soutěž „Najdi si svou kešku“, kterou pořádala sekce geodézie při SPŠ stavební Opava.

Přihlásit se mohla čtyř až pětičlenná družstva složená z žáků 8. a 9. ročníku ZŠ. Naší základní školu reprezentovali osmáci – Adéla Guštanová, Daniel Horkel, Oldřich Hanke, Alexandros Varga, a za devátou třídu – Pavlína Doláková, Tereza Korduliaková, Pavlína Hankeová, Filip Jan Valenta.

V rámci soutěže družstva hledala vytvořené „kešky“ pomocí GPS navigace Garmin DAKOTA 10 a plnila zadané úkoly. Např. práce s mapou, buzolou, řešení jednoduchých matematických úloh. Po proběhnutí cílem žáci vyplnili vědomostní test.

Rozhodující pro úspěšné umístění v soutěži bylo nalezení „kešek“, čas a počet bodů získaných za splnění úkolů.

Chtěl bych žáky, kteří se účastnili této soutěže, velmi pochválit za přístup k soutěži, týmovou spolupráci před i při soutěži, vzorné chování po celou dobu akce až do příjezdu domů. Podstatné není umístění, ale zda si odvážíme něco, co nás může posunout dál.

Děkujeme SPŠ stavební Opava za fantasticky připravenou soutěž.