Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Oznámení zákonným zástupcům

Vaše děti vykonávají povinnou školní docházku, ve které se účastní aktivit, které obsahuje školní vzdělávací program, který je schválen školskou radou a pedagogickou radou.

Veškeré tyto aktivity jsou pro žáky povinné a omlouvají se stejně jako v době nemoci.
Pokud je zákonný zástupce ve finanční nouzi, je možné o proplacení těchto aktivit požádat na sociálním odboru.
Toto vše jsem konzultovala s Bc. Ivetou Jančíkovou z Městského úřadu v Krnově (tel. č. 554 697 511).

Formulář, se kterým můžete o jednotlivé dávky žádat (sešity, knihy, exkurze, naučné výlety, plavecký výcvik, lyžařský výcvik), najdete zde v PDF k vytištění a vyplnění.

Zlata Steuerová
ředitelka školy