Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Organizace prvního školního týdne

1.9. – v 9:00 slavnostní zahájení školního roku před školou, přivítání prvňáčků, po té odchod do tříd (i s rodiči) – prohlídka tříd, organizační pokyny

2.9. – rozdávání sešitů, učebnic, proškolení o bezpečnosti, pasování deváťáků

3.9. – výuka dle rozvrhu

Vyučování v prvním týdnu končí:

  • 1. stupeň – 11:15
  • 2. stupeň – 12:10

Svačinky i obědy pro žáky jsou zajištěny od úterý 2.9. – prosím odevzdejte přihlášky ke stravování (kdo neodevzdal v červnu) a nahlaste třídním učitelům, kdo bude chodit na svačinky a obědy