Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projekt “Moje obec”

Každý by měl vědět o své obci, ve které se narodil a ve které bydlí, co nejvíce informací. Dětem z 3. třídy k tomuto účelu slouží učební blok “Moje obec” a s ní spojené projektové vyučování. Děti si vyslechly a zapsaly nejdůležitější informace o obci, seznámily se s jejími významnými památkami, pověstmi. Samy sbíraly nejrůznější obrazový a textový materiál, malovaly znak obce a nejznámější budovy, aby pak mohly ve skupinkách vytvořit plakáty o své obci. Některé děti, které do naší školy dojíždějí z jiných obcí, pracovaly na plakátu samy, měly o to více práce než skupinky. Všem se ale plakáty vyvedly a tak je všichni mohli odprezentovat před třídou a pochlubit se s nimi i na návštěvě u pana starosty. Ten nás mile přivítal, vyzkoušel si naše výborné znalosti o obci, popsal nám, jak obec pracuje, seznámil nás s některými projekty a odpověděl na naše všetečné otázky. Odměnou nám byly pohlednice s motivem obce, mapy okolí a další drobnosti. Naše výtvory pak zaměstnanci obce vystavili ve vestibulu obecního úřadu, aby se občané mohli seznámit s naší prací.