Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pod tímto názvem se skrývala akce pro žáky základních škol, kteří se rozmýšlejí, kam dál budou směřovat jejich kroky po ukončení 9. ročníku. V opavské multifunkční hale propagovaly své obory střední školy a učiliště z Moravskoslezského kraje. K nim se přidali i významní zaměstnavatelé, např. Bosh, Feram, hasičský záchranný sbor a další. Nabídka oborů byla veliká, každý si prošel stánky, které ho něčím zaujaly, jiní, se zaměřili na školy, na které se zamýšlejí přihlásit, aby se doptali na další podrobnosti. Naši osmáci a deváťáci si odvezli množství letáčků a reklamních předmětů, ale i zážitky z práce se dřevem, s 3D tiskárnou nebo z dojení krávy.