Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Umíte poskytnout první pomoc? My ano!!

V přírodovědě v 5. ročníku se neučíme jen o orgánových soustavách lidského těla, ale také o jejich poruchách, onemocněních, úrazech a tím pádem musíme vědět, jak člověka v určité situaci ošetřit. Proto jsme několik hodin přírodovědy věnovali první pomoci. Naučili jsme se, jak postupovat při záchraně lidského života, jak provést masáž srdce či poskytnout umělé dýchání. Viděli jsme instruktážní filmy a pak jsme si na vlastní ruce vyzkoušeli, jak zastavit nejen tepenné krvácení.