Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

První várka víček byla předána

V pátek 14. 4. 2023 jsme předali hasičům ze Světlé Hory první várku nasbíraných víček z PET lahví. Během prvního měsíce sbírání se nám podařilo nashromáždit čtyři šedesátilitrové pytle různobarevných víček, pro která přijel jeden ze členů hasičského sboru.

Děkujeme za podporu a ve spolupráci pokračujeme i nadále. Sbírka probíhá až do konce května 2023.

Pokud máte facebookový profil, můžete zhlédnout také krátké video s vysvětlením, proč vůbec hasiči víčka sbírají: https://www.facebook.com/1706072467/videos/pcb.10210100129135511/566807075200258.

Poprvé jsme vás o sbírce informovali 9. 3. 2023. Více informací: https://zsjindrichov.cz/archives/70232.

DĚKUJEME