Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Prázdniny opět uběhly doslova jako voda a máme tu opět nový školní rok.

Ve čtvrtek 2. 9. 2022 v 9:00 hodin se všichni naši žáci s rodinnými příslušníky slavnostně sešli ve společenském sále penzionu Eden, aby se společně s pedagogickým sborem a zástupci obce rozloučili s letními prázdninami a uvítali nadcházející školní rok.

Letos se slavnostní zahájení poprvé nekonalo před budovou školy, ale i přes tuto změnu vše proběhlo podle plánu. Úvodní slovo pronesla paní ředitelka Mgr. Zlata Steuerová, MBA a pan starosta Martin Korduliak.

Tento den se stal důležitým především pro naše prvňáčky, kteří byli současnými deváťáky a osmáky všem přítomným představeni a od své třídní paní učitelky Mgr. Terezy Zvařičové obdrželi malou pozornost.

Prvňáčkům i deváťákům tímto přejeme, aby se jejich první i poslední rok na naší škole vydařil co nejlépe a vzpomínali na něj v dobrém světle.

Rovněž ostatním žákům patří přání, aby do tohoto školního roku vykročili tzv. „tou správnou nohou“, přistupovali ke svému vzdělávání zodpovědně a byli na svou práci a úspěchy patřičně pyšní.

p. uč. K. Lozertová