Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pizza s paprikou a cibulí

Nebo přesněji řečeno – řešení případu pizzy s paprikou a cibulí

Jednalo se pouze o společný oběd s ředitelkou městské správy a se starostkou v pizzerii Pizza Palác. Neúnavný inspektor Arthur Smart opět řešil zapeklitý případ, jehož vznik zapříčinil právě oběd, na kterém byly k výběru dvě velikosti pizz jednoho druhu a samozřejmě byla rozdílná i cena.

Osmáci se ovšem takovouto banalitou pranic nenechali zaskočit a hrdě se vrhli na děj příběhu nejprve v hodině českého jazyka s paní učitelkou Lozertovou, kde provedli podrobný jazykový rozbor povídky.

Následující hodinu matematiky s panem učitelem Kubiszem s nepolevujícím nadšením začali osmáci, nedočkaví správného výsledku, řešit matematickými nástroji komplikovanou úlohu plnou spletitých nástrah. Napětí během řešení znatelně rostlo a každý z žáků toužebně očekával řešení, ať už jakékoliv. Za nedlouho a osmáci vítězoslavně vnesli první paprsky jasného řešení příběhu i rozuzlení celé zápletky.

V okamžiku vyřešení úlohy, a nutno podotknout, že správného, osmáci, ačkoliv značně znaveni a vyčerpáni řešením úlohy, s nadšením přijali další výzvu případu s inspektorem Smartem.

(LOZ, KB)