Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mimořádná opatření od 14. 12. 2021

V následujících dokumentech naleznete podrobnosti ke změnám mimořádného opatření.

Pro nás je v tuto chvíli nejdůležitěší:

  1. Testování antigenními testy probíhá stále v pondělí, případně první den nástupu dítěte do školy.
  2. Testování probíhá stejným způsobem – ochrana dýchacích cest je nasazena po celou dobu pobytu ve škole, dokud nejsou známy výsledky.
  3. Pokud je žák POZITIVNÍ, postupuje se tak, jak tomu bylo doposud, NOVĚ vystaví škola bezodkladně potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, který máte k nahlédnutí v příloze – KHS na základě tohoto potvrzení vystaví elektronickou žádanku k PCR testování – TOTO POTVRZENÍ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENO NA ODBĚROVÉM MÍSTĚ před provedením PCR testu.
  4. Pokud byl “pozitivní žák” v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce povinen bezodkladně nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu.

Více podrobností níže: