Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vrháme se do třídění

Již nějakou dobu se pyšníme titulem EKOŠKOLA. Proto se snažíme tomuto ocenění dostát. Ve škole se věnujeme udržování pořádku ve třídách a v šatnách a samozřejmě poctivě třídíme odpad.

Do třídění jsme se letos vrhli pořádně. Nejen, že máme na chodbách nádoby na tříděný odpad, ale nyní třídíme v každé třídě.

Od obce Jindřichov jsme obdrželi tašky na tříděný odpad, za což samozřejmě děkujeme.

Teď nám už v třídění nic nebrání. Na všechno počínání dohlíží členové ekotýmu.