Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V neděli 1. prosince, o první adventní neděli, jsme se v 17.00 hod. sešli před hlavní budovou školy, abychom odpočítali rozsvícení vánočního stromu.

Paní ředitelka přivítala přítomné krátkým slovem, hned na to následovalo odpočítávání a než jsme se nadáli, strom se rozzářil.

Jako tradičně čekal na návštěvníky plně nabitý program. Nejprve jsme se vánočně naladili díky básničkám a koledám, které si připravily paní učitelky s dětmi z mateřské školy.

Dále zazněly melodie krásných písní plných společných přání, které zazpíval sbor pod vedením Mgr. Grossové.

Závěr patřil deváťákům. Ti ve spolupráci s Mgr. Halířovou a Mgr. Zábranskou secvičili příběh o vánoční hvězdě, nechyběl ani tradiční příběh čtyř svící symbolizujících čtyři adventní neděle. Posledními slovy svého vystoupení deváťáci všem popřáli pohodové předvánoční chvíle.

Rozsvícení stromu doprovázel nejen kulturní program, ale také prodej vánočních výrobků, který byl i letos opravdu pestrý. Každý přidal ruku k dílu, a proto si návštěvníci mohli zakoupit adventní věnce, svícny, keramické předměty, vánoční visačky, perníčky, marmelády,… a mnoho dalšího.

Na zahřátí nechyběl ani teplý čaj a sladkou tečkou bylo lahodné vánoční cukroví.

Děkujeme všem přítomným za podporu – moc si jí vážíme. Děkujeme také panu Břicháčkovi za zajištění ozvučení, Dominiku Kovalovi za vánoční osvětlení, Jaroslavu Hanslíkovi za instalaci světelné výzdoby stromečku, všem zaměstnancům školy za organizační zajištění (bez vás by to nešlo!), výrobu vánočních předmětů, napečení cukroví, přípravu občerstvení, pohodovou atmosféru.

Krásné předvánoční dny!