Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Organizace Člověk v tísni nám zaslala oficiální poděkování za výtěžek z běhu pro Afriku. Poděkování patří hlavně dětem, které aktivně běhaly, ale také jejich sponzorům, kteří jim přislíbili a hlavně vyplatili různé finanční částky. Tento certifikát bude vystaven ve vestibulu školy.

A tohle nám napsali z organizačního výboru:

Běhy se v loňském roce konaly na čtrnácti školách napříč celou Českou republikou. Celkem se uběhlo 4 217 km a díky nadšení všech zúčastněných jsme na podporu vzdělávání v Africe získali celkem 351 944 Kč.

Díky příspěvkům do sbírky Postavme školu v Africe bylo v minulém roce úspěšně postaveno a školám předáno 8 speciálně pedagogických tříd v oblastech Gedeo a Hadiya na jihu Etiopie, kde pracujeme. Tyto třídy byly vybaveny nábytkem a učebními pomůckami pro speciální pedagogiku. Také bylo vybráno 78 učitelů, kteří byli v září loňského roku proškoleni v používání speciálních pomůcek a vybavení těchto nových tříd.

Další dvě třídy už jsou téměř hotové a co nevidět se v nich začnou učit děti, které to v klasických etiopských školách nemají jednoduché. Tyto třídy budou školám předány na konci března. Ráda potom zašlu více informací a také fotografií ze slavnostního předávání.

Možná už jste viděli na našem webu, že jsme se během loňského roku rozhodli zlepšovat podmínky školákům nejen v Etiopii, ale i v Zambii a Angole, kde také dlouhodobě působíme.

Zambii jsme se zaměřili na zlepšení podmínek tří základních škol v okrsku Ndoka, které v současné době navštěvuje 1 454 žáků. Školy jsou postavené z málo kvalitních materiálů, nemají dostatečný počet toalet a dětem chybí školní pomůcky a nábytek.

Díky sbírce Postavme školu v Africe stavíme na základní škole Nangumba dvě nové třídy, kabinet pro učitele a také 4 latríny s místem na mytí rukou. Školu poté vymalujeme a vybavíme školními tabulemi, novým nábytkem a odpadkovými koši. Tato škola má přibližně 500 žáků, ale jen 5 tříd. Na video, ve kterém kolegyně Zuzana Filipová vysvětluje, proč jsou nové třídy potřeba, se můžete podívat zde.

Školy Namatindi a Ndoka jsme vymalovali, několik tříd vybavili nábytkem. Také se zkrášlovalo prostředí škol, na kterém se podíleli sami žáci vysazováním květinových zahrádek nebo zdobením stěn svými malbami.

V příloze zasílám pár fotografií ze zahájení stavby nových tříd a předávky školních lavic.

Vzdělávání se snažíme podpořit také v Angole. Provincie Huambo a Bié ve středu země patří k regionům, které jsou nejvíce postižené občanskými válkami a chudobou. Proto v rámci sbírky Postavme školu v Africe věnujeme pozornost vzdělávání obyvatel právě v těch oblastech.

S cílem zlepšit přístup k základnímu vzdělání vyvíjíme aplikaci pro sběr a vyhodnocování informací v oblasti školství. Díky této aplikaci bude možné monitorovat výkon učitelů a škol, analyzovat tak příčiny konkrétních problémů a na základě výsledků zlepšit kvalitu angolského školství.

V současné době je aplikace skoro hotová. Vyškolení inspektoři začnou co nejdříve sbírat data o výkonech učitelů na jednotlivých školách provincie Huambo. Dále budeme řešit možnosti reportování výsledků šetření místním vzdělávacím autoritám, aby došlo k co největšímu přínosu a zefektivnění výuky. Aplikaci bychom později rádi představili na národní úrovni a domluvili možnosti spolupráce s dalšími provinciemi v Angole.

V roce 2019 budeme v rámci sbírky pokračovat v projektech zaměřených na zlepšování podmínek na školách v Etiopii, Zambii i Angole. Konkrétní projekty jsou teprve v jednání.