Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

České lesy organizují pro děti základních škol Lesní pedagogiku – zábavnou formu výuky o lese a hospodaření v něm. I my jsme využili jejich nabídky a 14. května jsme autobusem vyjeli na Petrovy boudy, odkud vede naučná stezka Rochův pramen.

lesní pedagogika01

Naším lesním pedagogem byl pan Luboš Kmínek, který nás seznámil se svou prací lesníka, ukázal nám, co všechno v lese používá a přidal také několik vypreparovaných trofejí lesní zvěře.

lesní pedagogika02lesní pedagogika03lesní pedagogika04

Vyprávěl zajímavosti o stromech, které jsme více méně poznali, prošli jsme lesem 170 let starým, ale i tím, co tady roste jen několik desítek let. Dověděli jsme se, že v naší blízkosti žije pár rysů, že se do zdejších lesů občas zatoulá vlk a že se tady objevuje množství dudků a také čáp černý.

lesní pedagogika05lesní pedagogika06lesní pedagogika07lesní pedagogika08

Napili jsme se vody z Rochova pramene, zahráli si pohybovou hru se stromy a na vlastní oči jsme viděli slepýše a skokana hnědého.

lesní pedagogika09lesní pedagogika10lesní pedagogika11lesní pedagogika12lesní pedagogika13lesní pedagogika14lesní pedagogika15lesní pedagogika16lesní pedagogika17lesní pedagogika18lesní pedagogika19

Pak nás čekal výstup do kopce, trošku jsme protestovali, funěli, ale nakonec jsme ten kopec zdárně všichni zdolali. Na vrcholu nám pan Kmínek ukázal kůrovce a jeho cestičky a hromádky na kmenech stromů, polskými exhalacemi zničený les a pak už nás čekal sestup na Petrovy boudy a šťastný návrat domů. Dětem se toto vyučování prvouky v lese moc líbilo a určitě si odnesly mnoho zážitků z tohoto krásně prosluněného dne.

lesní pedagogika20lesní pedagogika21lesní pedagogika22lesní pedagogika23