Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Máme dost kyslíku?

V hodinách zaměřených na přírodovědné obory, fyzice a chemii, jsme měřili hodnoty procentické objemové koncentrace kyslíku ve třídě a venku. Závěry jsou překvapivé. Koncentrace kyslíku měřené ve třídě byly o téměř 3 % nižší než venku. Přibližně stejných hodnot bychom naměřili pravděpodobně i v domácím prostředí. Tady vyvstává otázka větrání, jak často a intenzivně. Další měřenou veličinou byla teplota venku a uvnitř budovy přímo na topném článku. Změna teploty je patrná z grafu viz níže. Již připravujeme další měření koncentrace oxidu uhličitého ve třídě a závislost růstu objemové koncentrace CO2 v průběhu vyučovací hodiny. Měření bylo prováděno na zapůjčené sadě EdLab ze ZŠ Třemešná v rámci projektu.

Měříme
Výsledné hodnoty koncentrace kyslík

Kb, Hal.