Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Bezpečnost, internet – beseda

Víte, kolik času skutečně tráví Vaše dítě na internetu?

Jaký je význam slova kyberstalking?

Skrývá facebook nějaká nebezpečí?

Lze rozpoznat, zda je mé dítě obětí kyberšikany?

Jak …???????????????

Tímto Vás zveme na besedu s ředitelem Poradny pro primární prevenci v Bílovci Tomášem Veličkou. Beseda bude na téma internet, kyberprostor, kyberšikana, sociální sítě a další. Rodiče dostanou odpovědi na otázky jak poznat, zda má dítě nějaký problém v oblasti internetu, odkud hrozí nebezpečí, a jak tomu předcházet.

Beseda se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 16:00 hodin ve škole.

Škola hradí veškeré náklady spojené s přednáškou.

Kubisz