Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Tříkrálová sbírka

“My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví neseme vám…” znělo z úst dívek, které se letos staly “třemi krály”, aby se přošly mezi námi, a tím završily veřejnou sbírku zaštítěnou Charitou Krnov.

Fotogalerii můžete zhlédnout zde: http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Tri_kralove_2017/

Pokud se k vám nedostala informace, co se děje s vybraným finančním obnosem, pak: Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotliivé Charity.

Podrobnější informace se dočtete na http://www.trikralovasbirka.cz/.