Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Celostátní výtvarná soutěž

Naše škola se zapojí do celostátní soutěže „Karel IV. očima dětí“, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze u příležitosti 700. výročí narození tohoto významného českého panovníka. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Karel IV. – život otce vlasti”.
Soutěže se chopíme s plným nasazením a do května, kdy bude uzavírka soutěže, se pokusíme o co nejvíce tematických prací, které nás budou reprezentovat až v Praze.