Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Besedy s vánoční tematikou

Poslední školní den roku 2015 se za námi vypravila návštěva z Katechetického a pedagogického centra, aby nás blíže seznámila s aktuální vánoční tématikou.

Žáky prvního až třetího ročníku čekal program s názvem „Vánoční příběh a jeho poselství“. Jeho prostřednictvím se děti seznámily s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím. Děti si měly uvědomit jeho aktuálnost i v dnešní době a na jeho základě upevnit vztahy mezi sebou.

Pro žáky čtvrtého až šestého ročníku si paní lektorka připravila program „Izrael – země vánočního příběhu“, kde jim přiblížila reálie vánočního příběhu a naučila je v nich rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc.

Žáci sedmého až devátého ročníku se zúčastnili programu „Proč máme být k sobě navzájem hodní?“. V rámci této diskuse si žáci měli uvědomit, co je podstatou slavení Vánoc a jaké místo vzhledem k vánočnímu poselství má to, co prožívají a s čím se během vánočních svátků setkávají.

Smyslem těchto programů bylo mimo jiné vést žáky k ohleduplnosti, k úctě při jednání s druhými lidmi, k upevňování dobrých mezilidských vztahů a k respektu a oceňování našich tradic a kulturního a historického dědictví.