Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pohyb a strava, to je čistá hlava

Projekt si klade za cíl rozšířit a obohatit spektrum znalostí žáků ZŠ/SŠ v oblasti zdravého životního stylu a to prostřednictvím nových metod a forem výuky, které povedou žáky k ustáleným návykům, resp. ke zdravému životnímu stylu, a pomohou jim ke snadnější orientaci v oblasti stravování, správného využívání pohybových aktivit pro udržení fyzické a psychické rovnováhy a zvládání každodenních dopravních situací. Výstupem projektu bude vytvoření komplexního projektového týdne pro ZŠ/SŠ s obsahem zdravého životního stylu a dopravní výchovy, který bude realizován na základě vzdělávacího programu pro ZŠ/SŠ. Součástí výstupu budou efektivní programy pro výuku. Do projektu bude zapojeno 3000 žáků ZŠ/SŠ a 100 pedagogů ZŠ/SŠ.

A právě součástí tohoto projektu se stala také naše škola!

 logo

Aktivity, kterých se budeme účastnit:

  • Jsi, co jíš (od výběru potravin až po zdravý jídelníček)
  • Netradiční pohybové aktivity (od hodin tělesné výchovy až po využití volného času)
  • Je lepší chodit pěšky (význam chůze jako nejpřirozenějšího pohybu člověka)
  • Jak se chovat v dopravě (dopravní výchova, možnost odzkoušení, první pomoc)
  • Den evaluace žáků (tvorba koláží, výtvarných sdělení, digitálních knih).

 

Jsi, co jíš    …      pyramida

Touto aktivitou započala účast naší školy v projektu, kdy k nám do Jindřichova zavítali těsně před vysvědčením koordinátoři projektu ze Střední gastronomické školy v Ostravě Hrabůvce a seznámili nás se zdravým a správným stravováním. Nejprve jsme se dozvěděli něco z teorie o zdravém životním stylu a pak jsme se pustili do kuchtění zdravých dobrot.

Nu, a co jsme si navařili, to jsme samozřejmě také snědli!

A že se nám pochutiny opravdu povedly? To můžete zkontrolovat pohledem na plný stůl nejrůznějších pomazánek, toustů a salátů, kterým se nedalo odolat, jak byly dobré!

IMAG1564 IMAG1565 IMAG1566 IMAG1567 IMAG1568 IMAG1570 IMAG1571 IMAG1572 IMAG1573 IMAG1577 IMAG1578 IMAG1580 IMAG1582 IMAG1584 IMAG1586 IMAG1588 IMAG1589 IMAG1590 IMAG1594 IMAG1595 IMAG1597 IMAG1598 IMAG1600 IMAG1601 IMAG1604 IMAG1605 IMAG1608 IMAG1609 IMAG1610 IMAG1612 IMAG1615 IMAG1617 IMAG1619 IMAG1623