Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Deváťáci zazářili jako hvězdičky

Plesová sezóna je v plném proudu, což nás samozřejmě velmi těší, protože se k nám dostala další nabídka na vystoupení. Tentokrát jsme obdrželi pozvání na ples do nedalekých Petrovic.

Sešli jsme se krátce před sedmou hodinou večerní, abychom se podívali, kde budeme vystupovat. Ono to totiž není tak jednoduché, jak by si mohl každý myslet. Každý sál je jiný, každý taneční parket je jiný, a tak se na vystoupení potřebujeme vždycky dobře připravit.

Sál v Petrovicích je kouzelný. Maličký, jemně zdobený. A v podobném nádechu se nesla také atmosféra plesu. Nejprve se nás ujala paní učitelka Lozertová, tentokrát však nebyla v roli češtinářky, jak ji všichni známe, ale přišla si pro nás jako krásná mladá paní zastupitelka v červených šatech s rudým květem ve vlasech a drobnými perličkami kolem krku a na rukou. Deváťáci padli úžasem, který dali značně najevo. Posadila nás u rezervovaného stolu místní hospůdky, nabídla nám občestvení a provedla nás obecním úřadem až do sálu.

My jsme si museli vyzkoušet především “pomalou” část našeho vystoupení, protože jsme se nesešli v plném počtu. Zprvu to s tanečníky mírně otřáslo, ale nakonec na sobě nenechali nic znát a “vzniklou mezeru” ladně zaplnili. Potom už jsme jen netrpělivě čekali, až přijde naše chvíle.

Sál se rychle zaplnil a přišla naše chvíle. Paní starostka nás uvedla milým slovem a v tu ránu byl taneční parket náš. Jednotlivé páry se postavily na svůj pomyslný start a po krátkém očním kontaktu paní učitelky a hudby se sálem rozlinuly první takty pomalé skladby. Ladné pohyby střídaly otočky a kroky, promenády a výměny míst, které nám přinesly bouřlivý potlesk.

Poté jsme zaujali druhou taneční formaci, která byla diváky okomentována slovy: “A teď to rozjedou!” A měli pravdu. Nechybělo dlouho a publikum se nechalo strhnout k dalším bouřlivým ovacem.

Nakonec nás paní učitelka představila, poděkovala všem za přízeň a krásné ocenění a popřála všem příjemný protancovaný večer.

Na závěr nás po tom všem však čekalo ještě jedno překvapení. Zastupitelé obce Petrovice se totiž domluvili, a prostřednictvím paní starostky nám předali obálku jako poděkování za taneční výkon a ocenění toho, že i děti v pubertě jsou v dnešní době schopné se domluvit, něco si připravit a nakonec jít s kůží na trh.

Ráda bych touto cestou všem poděkovala.
Deváťákům za poctivou přípravu, i když někdy už se fáááákt nikomu nechtělo.
Rodičům za podporu (dovoz, odvoz, oblečení, přístup,…).
Vedení obce za možnost se prezentovat. Také za příjemné posezení a krásný finanční dar.
Divákům za fantastické přijetí, bouřlivé ovace a mnohá ústní ocenění.

VÁŽÍME SI TOHO <3