Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektový den- PODZIM

V projektovém dni na téma podzim jsme se s druháčky zabývali všemi oblastmi, které jsme dokázali sami spojit s podzimem. Bavili jsme se o podzimu jako ročním období, o počasí, o přírodninách, které se s podzimem pojí. O ovoci a zelenině, kterou sklízíme, o činnostech a aktivitách, které na podzim rádi děláme ( např. pouštění draků, skákání do hromady shrabaného listí, pečení brambor v popelu…), o houbách, které sbíráme a které jsou jedlé ale i o těch, které jsou nejedlé, či jedovaté. Toto vše jsme poté propojili s jazykem českým, se čtenářskou gramotností,matematikou, prvoukou a pracovními činnostmi. Děti se do všech činností a úkolů zapojily s maximálním nadšením a energií .