Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Poroste nebo neporoste… toť otázka

Čtvrťáci se v hodinách přírodovědy zabývají základními podmínkami pro život. Kousek teorie vystřídal soutěžní kvíz a nechyběla ani trocha praktické činnosti. Vraťme se ale na začátek…

První část hodiny byla vedena formální cestou. Frontální forma výuky vedla k výkladu učiva o podmínkách pro život. Před samotným začátkem proběhlo zopakování učiva o živé a neživé přírodě, na toto poté navázal výklad nové látky za podpory powerpointové prezentace. Žáci odpovídali na doplňující otázky, provedli si zápis učiva do sešitu a následovala soutěž družstev formou kvízové hry „Riskuj“.  Družstva byla sestavena tak, že si 3 „kapitáni“ vybrali postupně další členy. Členové družstev se mohli radit, vzájemně se podporovali, slavili týmově získané boty. Po skončení hry proběhlo vyhlášení umístění týmů a závěrečný potlesk.

Druhá část výuky byla vedena neformálně. Každý žák obdržel pracovní list (PL), který byl složen ze 3 oddílů:

1) Každý se jednotlivě (sám za sebe) zamyslel nad tím, co by se stalo, kdyby zmizela jedna z podmínek života – svou úvahu každý zapsal.
2) Jednotlivci se sloučili do skupinek podle zadané podmínky pro život, porovnali si své úvahy, pokud se někomu líbila něčí myšlenka, mohl si jí na PL zapsat.

3) Následnovně se všichni pustili do společného úkolu zadaného na PL – práce se zavařovacími sklenicemi a fazolkami. Ve třídě našli různé věci, které potřebovali ke splnění zadaného úkolu.

Po splnění zadaného úkolu pojednávaly jednotlivé skupinky o tom, co se bude v jejich sklenici odehrávat, toto bylo zaznamenáno na čtvrtku papíru.

Pozn.: Teď už budeme jen pozorovat a zapisovat, co se ve sklenicích odehrává.